Únor 2016

Pán šel na Golgotu kvůli Tobě - přijď na křížovou cestu kvůli Němu

26. února 2016 v 11:31
zdroj obrázku: Bible-Guide-Online.com

Doba postní

9. února 2016 v 13:43
Někteří z nás jen před nedávnem dojedli vánoční cukroví a vyhodili opadaný stromeček... v kostele teprve před týdnem schovali ten náš krásný Betlém...Usmívající se
A přesto už zítra nám začíná doba postní. Máme se připravit na Velikonoce, kdy si připomeneme a oslavíme to, že nás Pán Ježíš svým křížem a Vzkříšením vykoupil od našich hříchů.
Snažme se na to myslet celou postní dobu a pokusme se během těchto čtyřiceti dní udělat alespoň maličký krůček blíže k Bohu - ať už si dáme nějaké předsevzetí, půjdeme na křížovou cestu, budeme si více všímat těch, které máme kolem sebe...
Ježíš říká: "Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou." (Zj 3, 20) Otevřme Jemu dveře svého srdce. On chce být s námi, chtějme i my být s Ním.


Kratičký příběh, který nám může přiblížit, co je to hřích

Žil jednou jeden malý chlapec, který neměl zrovna dobrou povahu. Často zlobil, odmlouval, byl prostořeký a svými slovy zraňoval tatínka, maminku i ostatní. Jednou mu tatínek dal sáček hřebíků a kladívko a řekl: "Vždycky, když se rozzlobíš nebo uděláš něco špatného, zatluč jeden hřebík do plotu za domem." První den chlapec zatloukl 37 hřebíků. Za několik týdnů se naučil kontrolovat a počet zatlu- čených hřebíků se postupně snižoval. Zjistil, že jednodušší je ovládat svou zlost než zatloukat hřebíky do plotu. Nakonec přišel den, kdy se chlapec ani jednou nerozhně- val, ani neudělal nic špatného. Řekl to tatínkovi. Ten mu navrhl: "Teď ti něco povím. Nestačí jenom nedělat zlo, je třeba dělat dobro: pomáhat, odpouštět, dělat radost… Vždycky, když uděláš něco dobrého, vytáhni jeden hřebík z plotu." - Dny míjely, a za nějakou dobu mohl chlapec tatínkovi nahlásit, že v plotě už nezůstal ani jeden hřebík. Tatínek ho vzal za ruku, přivedl k plotu a tam mu řekl: "Dobře jsi udělal, ale podívej se na ty díry v plotě! Plot už nikdy nebude takový, jaký byl původně!"
(Bruno Ferrero, Pohlazení pro duši, Portál, Praha 2006, str. 17)